Informacje o szkole

Publiczne Gimnazjum w Fabiankach powstało w 1999 roku w wyniku reformy oświaty w Polsce. Przed 1999 rokiem była tutaj tylko szkoła podstawowa, która obecnie nadal funkcjonuje. Lekcje dla uczniów szkoły podstawowej odbywają się na parterze. Gimnazjaliści zaś, uczą się głównie w salach na pierwszym piętrze budynku szkolnego.

W szkole znajduje się biblioteka, w której uczeń może wypożyczyć niezbędne pozycje lekturowe, a także jeśli lubi, poczytać ciekawe książki lub znaleźć informacje na różne ciekawe tematy potrzebne w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych.

Oprócz biblioteki w szkole jest jeszcze świetlica, z której najczęściej korzystają uczniowie dojeżdżający. Mogą oni tutaj poczekać na "gimbusa", odpocząć, poczytać, czy też pograć w szachy i innego typu gry.

Gimnazjum posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową, klasopracownie: biologiczna, matematyczna, chemiczna, polonistyczna, językową itd.
Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: niemieckiego i angielskiego.

Gimnazjaliści mogą też rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnego typu kołach zainteresowań: kółko informatyczne, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko tkackie, orkiestra, LOP,  kółko sportowe itp.

Dużą popularnością w gimnazjum cieszy się sport. Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty na zawodach wojewódzkich, zdobywają liczne nagrody i puchary dla szkoły.

W 2003 roku założono w szkole Klub Sportowy - "KORMORAN".

Od 2005 roku uczniowie mają do dyspozycji dobrze przygotowane boiska szkolne. Oto ich fotografie:

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest odpowiedzialny za przebieg wielu uroczystości szkolnych.

Szkołą kieruje dyrektor mgr Grzegorz Wojciechowski.

Nauczyciele mają wykształcenie wymagane do pracy w gimnazjum i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Najważniejsi dla nauczycieli uczących w tej szkole są uczniowie i troska o ich wszechstronny rozwój. Starają się oni, aby uczniowie opuszczający mury tej szkoły byli dobrze przygotowani do dorosłego życia i dalszej edukacji.