Samorząd Uczniowski

 

Dnia 23 września 2015r. odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jego członków.

Do głosowania przystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z nauczycielami.

W drodze głosowania wyłoniono następujące osoby:

Adrianna Depta

Adrian Sarnowski

Anita Sznajder

 

Opiekunem wybrana została pani Ewa Belter.