Koło chemiczne

Od kilku lat mgr Ewa Matusiak prowadzi zajęcia kółka chemicznego dla młodzieży uzdolnionej z chemii. Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie poszerzają swoje wiadomości, umiejętności z chemii poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, przygotowywanie referatów i czytanie ze zrozumieniem czasopism naukowych. Bardzo ważne jest rozumienie przez ucznia zjawisk chemicznych spotykanych w życiu codziennym, ich przydatność do rozwoju cywilizacji, a także umiejętność rozumienia, naukowego podejścia do zjawisk przyrodniczych. W ramach zajęć kółka chemicznego uczniowie redagują artykuły do ściennej gazetki szkolnej, przygotowują konkursy chemiczne i ekologiczne.