Szkolne Koło PCK

Szkolne koło PCK działa w Publicznym Gimnazjum już od kilku lat. Prowadzi je obecnie mgr Daria Kubiaczyk. Co roku prowadzony jest nabór nowych członków. Uczniowie przez cały rok przede wszystkim opracowują zadania założone przez siebie w planie pracy koła. Przystępują do konkursów promujących zdrowy tryb życia tudzież informują w gazetkach ściennych jakie można ponosić konsekwencje zażywając narkotyki, nadużywając tytoniu i alkoholu. Młodzi PCK-owcy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy. Próbują swoich sił ćwicząc na "fantomie" sztucznego oddychania pod okiem szkolnej pielęgniarki. Biorą udział w akcjach zbierania pieniędzy dla dzieci najbardziej potrzebujących. Koło cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co świadczy o tym, iż chęć pomagania innym staje się wśród młodzieży bardziej powszechna.