Publikacje nauczycieli

 

 

1. Program autorski mgr Małgorzaty Sobczak-Lewandowskiej "Świat książki"

2. Program autorski koła geograficznego "Młody odkrywca"

3. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych "Chemia dla każdego"

 

W ostatnim czasie w kręgach edukacyjnych dużo mówi się i pisze na temat oceniania kształtującego. To nowa koncepcja, ale bazująca na elementach stosowanych w tradycyjnych modelach oceniania. Służy poprawie procesu kształcenia poprzez przekazanie informacji zwrotnej, która pomaga uczniowi uczyć się.

W naszej szkole odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat oceniania kształtującego, które przeprowadziła p. Małgorzata Sobczak - Lewandowska

Materiały szkoleniowe z tej rady do pobrania.

Ocenianie kształtujące.ppt