K O M U N I K A T

 

 

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Fabiankach

z dniem 1 września 2018 roku

zostaje włączone do

Szkoły Postawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach

 

 

 

 

 

(art. 225 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r., poz. 60,949, 2203)

(Uchwała nr XXII/196/2017 Rady Gminy Fabianki)