Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe
Liga zadaniowa

Pan mgr Sławomir Biegun prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze z matematyki, dla uczniów mających problemy ze zrozumieniem niektórych zagadnień.

 Dla osób uzdolnionych oraz zainteresowanych matematyką organizowane są zajęcia umożliwiające uczestnictwo w konkursie matematycznym organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu "Liga zadaniowa".

 
Kółko informatyczne

Uczniowie w ramach tych zajęć redagują  stronę internetową gimnazjum oraz administrują pracownią komputerową pod kierunkiem mgr Emilii Bandoszek-Kuligowskiej. Przygotowują się również do konkursów zewnątrzszkolnych, w których systematycznie biorą udział od 5 lat.

 
Koło matematyczne

Pani Mariola Bieńkowska prowadzi zajęcia koła matematycznego, dla osób zainteresowanych zgłębianiem zagadnień matematycznych oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy i wsparcia w zrozumieniu określonego zakresu materiału.

 
Szkolne Koło PTTK

Prowadzone jest przez Panią Barbarę Jakubowską-Berkowską. W ramach tych zajeć organizowane są różnego typu wycieczki i rajdy pozwalajace lepiej poznać historie i walory przyrodnicze kraju. Informacje o działalności koła można znaleźć na stronie:  bjb.w3ld.pl

 
Szkolne Koło PCK

Szkolne koło PCK działa w Publicznym Gimnazjum już od kilku lat. Prowadzi je obecnie mgr Daria Kubiaczyk. Co roku prowadzony jest nabór nowych członków. Uczniowie przez cały rok przede wszystkim opracowują zadania założone przez siebie w planie pracy koła. Przystępują do konkursów promujących zdrowy tryb życia tudzież informują w gazetkach ściennych jakie można ponosić konsekwencje zażywając narkotyki, nadużywając tytoniu i alkoholu. Młodzi PCK-owcy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy. Próbują swoich sił ćwicząc na "fantomie" sztucznego oddychania pod okiem szkolnej pielęgniarki. Biorą udział w akcjach zbierania pieniędzy dla dzieci najbardziej potrzebujących. Koło cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co świadczy o tym, iż chęć pomagania innym staje się wśród młodzieży bardziej powszechna.

 
Zajęcia sportowe

W szkole po zajęciach dydaktycznych, popołudniami odbywają się zajęcia sportowe, uczniowie chętni mogą korzystać z bazy sportowej szkoły. Zajęcia prowadzą: Maciej Popek, Piotr Jetter i Przemysław Strzelecki. Prężnie działa Szkolny Zespół Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran".

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2